Bộ Công an đề xuất nâng hiệu lực của giấy xác nhận cư trú lên 1 năm

07-04-2023 4:34 PM | Thời sự

SKĐS - Bộ Công an đề xuất, đối với việc xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 1 năm đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

Bộ Công an cho biết, Bộ vừa hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA quy định về quy trình đăng ký cư trú để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo Thông tư gồm 04 Điều. Đáng chú ý, sửa đổi, bổ sung Điều 3, Thông tư số 55, cụ thể: Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện dưới hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú, cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử...

Bộ Công an đề xuất nâng hiệu lực của giấy xác nhận cư trú lên 1 năm - Ảnh 1.

Người dân xin xác nhận cư trú bằng tại cơ quan đăng ký cư trú. Ảnh minh họa.

Bổ sung quy định về việc đăng ký tạm trú được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; Thông qua trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú hoặc qua cổng dịch vụ công; Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Nội dung xác nhận thông tin về cư trú bao gồm thông tin cư trú, thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú. Xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 1 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi, điều chỉnh và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì xác nhận thông tin về cư trú hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ, xác nhận thông tin về cư trú được cấp cho cá nhân và hộ gia đình theo đề nghị của công dân. Trường hợp cấp xác nhận thông tin về cư trú cho hộ gia đình thì phải có ý kiến đồng ý của chủ hộ, trường hợp không thể lấy ý kiến đồng ý của chủ hộ thì phải có ý kiến đồng ý của các thành viên hộ gia đình.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú ngay sau khi nhận được đề nghị xác nhận thông tin cư trú của công dân. Trường hợp nội dung cần xác nhận thông tin về cư trú không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc.

Cơ quan đăng ký cư trú, Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có trách nhiệm xác nhận thông tin về cư trú dưới hình thức văn bản (có chữ ký và đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan) hoặc văn bản điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan) theo yêu cầu của công dân…

Phụ huynh không phải ngược xuôi xin xác nhận cư trú cho con chuyển cấpPhụ huynh không phải ngược xuôi xin xác nhận cư trú cho con chuyển cấp

SKĐS - Trước tình trạng nhiều phụ huynh ở Hà Nội gặp khó khăn khi xin giấy xác nhận cư trú để chuẩn bị cho con chuyển cấp, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Ấm Lòng Hình Ảnh Hơn 20 Cán Bộ, Chiến Sĩ Công An Nghệ An Tham Gia Hiến Máu Cứu Bệnh Nhân | SKĐS


Lê Bảo
Ý kiến của bạn