Hà Nội

bình thường hóa quan hệ với Israel

“Bình minh của Trung Đông mới”

“Bình minh của Trung Đông mới”

Quốc tế - 17/09/2020 07:25

SKĐS - Israel vừa ký hiệp định ngoại giao lịch sử với UAE và Bahrain ở Nhà Trắng, Mỹ. Ngoài ra, 3 bên Israel, UAE và Bahrain còn ký Hiệp ước Abraham dung hòa các nền tôn giáo ở Trung Đông