Bình Dương muốn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-18 tuổi, Bộ Y tế nói gì?

17-08-2021 15:04 | Tin nóng y tế

SKĐS - Theo Bộ Y tế, với số lượng vaccine COVID-19 hạn chế hiện nay, cần tập trung ưu tiên tiêm cho các đối tượng lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền...

Ngày 17/8, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-18 tuổi.

Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc xin chủ trương cho trẻ từ 12-18 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế phản hồi về chủ trương tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 12-18 tuổi của Bình Dương - Ảnh 1.

Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-18 tuổi

Sau khi xem xét, Bộ Y tế có ý kiến như sau: Việc lựa chọn đối tượng ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vaccine phòng COVID-19;

Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 và Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 7/8/2021 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, ưu tiên tiêm trước cho các địa bàn, khu vực đang có dịch và tiêm ngay cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, các nhân viên đại sứ quán, lãnh sự quán các nước tại Việt Nam và lực lượng tuyến đầu về phát triển kinh tế (các nhà đầu tư, doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu, nhóm đảm bảo lưu thông, cung cấp hàng hóa thiết yếu,...).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng được tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng, chống dịch trên địa bàn.

Với số lượng vaccine hạn chế hiện nay, cần tập trung ưu tiên tiêm cho các đối tượng nêu trên. Trong trường hợp có điều chỉnh về lứa tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn sau.


Thái Bình
Ý kiến của bạn