Bình Định: Một số cơ sở điều trị thiếu lương của cán bộ

25-08-2011 10:33 AM | Tin nóng y tế

Sở Y tế Bình Định vừa yêu cầu các đơn vị điều trị trong tỉnh báo cáo về khoản kinh phí bị thiếu hụt từ các khoản chi thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo, để trình UBND tỉnh và Sở Tài chính cấp bổ sung chi trả đủ tiền lương theo mức tối thiểu 730.000 đồng/tháng và một số khoản chi thường xuyên.

Sở Y tế Bình Định vừa yêu cầu các đơn vị điều trị trong tỉnh báo cáo về khoản kinh phí bị thiếu hụt từ các khoản chi thuộc nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo, để trình UBND tỉnh và Sở Tài chính cấp bổ sung chi trả đủ tiền lương theo mức tối thiểu 730.000 đồng/tháng và một số khoản chi thường xuyên. Theo quy định tại Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 10.12.2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, định mức phân bổ đã bao gồm toàn bộ tiền lương theo mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, đối với khối điều trị, số kinh phí được giao theo định mức tại quyết định nói trên là quá thấp, không thể đảm bảo chi tiền lương (lương, phụ cấp lương, các khoản đóng góp) theo mức lương tối thiểu, chưa kể đến các khoản chi thường xuyên. Đến thời điểm hiện tại, có nhiều đơn vị đã không còn kinh phí để chi trả tiền lương cho cán bộ viên chức; hoặc phải nợ tiền thuốc để ưu tiên chi trả tiền lương.

Thu Hiền


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH