Hà Nội

biểu hiện thiếu kẽm

Ngoài can xi, bổ sung kẽm cũng làm tăng chiều cao đáng kể

Ngoài can xi, bổ sung kẽm cũng làm tăng chiều cao đáng kể

Phòng mạch online - 22/04/2021 07:12

SKĐS - Một trong các khoáng chất vi lượng rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ đó là kẽm. Tuy nhiên, bổ sung kẽm bao nhiêu trong khoảng thời gian nào lại không phải ai cũng biết.