biệt dược

Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ đàm phán thành công giá 64 thuốc biệt dược

Tiết kiệm hơn 2.000 tỷ đồng nhờ đàm phán thành công giá 64 thuốc biệt dược

Y tế - 22/02/2023 13:54

SKĐS - Thời gian qua Bộ Y tế đã tiến hành đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. Trong đó, đã đàm phán thành công 61 thuốc. Ước tính giá của tổng 61 thuốc này giảm được khoảng 14,8%, tương đương với tổng gói thầu giảm được khoảng gần 2.000 tỷ đồng.