Hà Nội

biến thể Delta nguy hiểm

Cách nào bảo vệ trẻ em trước "làn sóng" biến thể Delta?

Cách nào bảo vệ trẻ em trước "làn sóng" biến thể Delta?

Bệnh trẻ em - 25/08/2021 20:23

SKĐS - Quan điểm cho rằng trẻ em không có khả năng mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng đang được chứng minh không còn chính xác khi ngày càng có nhiều trẻ em phải nhập viện do biến thể Delta.