Biến đổi khí hậu đã trở nên cấp bách với VN

12-09-2008 9:43 AM | Thời sự

Ngày 11/9, phát biểu tại hội thảo “Biến đổi khí hậu và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự”, tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED), cho rằng cần phát huy sức mạnh nội lực để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngày 11/9, phát biểu tại hội thảo “Biến đổi khí hậu và vai trò của các tổ chức xã hội dân sự”, tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED), cho rằng cần phát huy sức mạnh nội lực để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, vấn đề biến đổi khí hậu đang trở nên cấp bách đối với Việt Nam. Bên cạnh sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, chỉ có người Việt Nam mới giải quyết được những vấn đề biến đổi khí hậu của Việt Nam nên cần phát huy sức mạnh nội lực để giải quyết vấn đề này.

Tại hội thảo, các đại biểu trong nước và quốc tế đề cập đến vai trò của các tổ chức dân sự trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và ghi nhận những đóng góp tích cực của một số tổ chức, cá nhân của Việt Nam tiêu biểu trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho rằng cần xây dựng một diễn đàn chung cho các thành viên của VUSTA nhằm trao đổi thông tin hoạt động và hợp tác hiệu quả hơn, đồng thời lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động của mình.
Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH