Bị cảm lạnh: Dùng thuốc gì nhanh khỏi?

Bị cảm lạnh: Dùng thuốc gì nhanh khỏi?

Bị cảm lạnh: Dùng thuốc gì nhanh khỏi?

Thông tin dược học - 05/04/2021 06:23

SKĐS - Sau khi đi mưa về tôi bị cảm lạnh với các biểu hiện: Hắt hơi rồi ngây ngấy sốt… Tôi có thể mua dùng thuốc gì để ứng phó với tình trạng này?