Hà Nội

BHXH Việt Nam giải đáp về điều kiện, quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục

26-08-2016 3:17 PM | Xã hội

SKĐS - Trước thông tin khi người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục 5 năm và có mức chi trả khám chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng...

Trước thông tin khi người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục 5 năm và có mức chi trả khám chữa bệnh (KCB) trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì sẽ được hưởng 100% chi phí KCB đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người tham gia BHYT chưa hiểu rõ quy định này. Vậy để được chi trả 100% chi phí KCB, người tham gia BHYT 5 năm liên tục cần điều kiện gì? Có phải ai tham gia đủ 5 năm liên tục thì trên thẻ BHYT cũng có dòng chữ thể hiện điều này và nếu không thì sao?... BHXH Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề này.

Điều kiện được ghi dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm...” trên thẻ BHYT?

- Theo quy định tại Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT thì “Thời hạn đủ 05 năm liên tục:...” được in phía cuối thẻ BHYT dành cho những đối tượng đã nộp BHYT 5 năm liên tục, giúp người tham gia BHYT và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng BHYT.

Với những người chưa nộp BHYT 5 liên tục, trên thẻ BHYT sẽ không được in dòng chữ này. Người lao động phải đóng đủ 5 năm liên tục không gián đoạn theo quy định thì trên thẻ BHYT xác định thời gian đủ 5 năm liên tục.

Đây là một trong hai điều kiện để người tham gia BHYT được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.

Tuy nhiên, đối với một số trường hợp đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên nhưng do quá trình tham gia BHYT của đối tượng ở nhiều tỉnh, nhiều đơn vị, nhiều nhóm đối tượng khác nhau... nhưng hệ thống dữ liệu đóng BHYT chưa được quản lý tập trung toàn quốc và chưa có mã định danh cá nhân nên việc xác định thời gian đóng BHYT của người tham gia BHYT còn gặp khó khăn.

Trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ đồng loạt cấp mã số định danh cá nhân cho người tham gia BHXH, BHYT và đẩy mạnh kết nối công nghệ thông tin với các đơn vị cơ sở để liên thông dữ liệu thì sẽ khắc phục được tình trạng này.

Điều kiện để được chi trả 100% chi phí KCB

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, từ ngày 1/1/2015, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí KCB BHYT.

Khi đó, những người đang cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí KCB BHYT sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả này nữa.

Đối với người được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” khi đi KCB sẽ được hưởng 100% chi phí KCB BHYT. Đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT mà Bộ Y tế quy định tỷ lệ và điều kiện thanh toán thì người tham gia BHYT vẫn phải đáp ứng các điều kiện thanh toán được quy định và tự chi trả phần tỷ lệ quỹ BHYT không thanh toán (Khoản 2, Điều 21 Luật BHYT).

 

Liên quan đến vấn đề này, theo phản ánh của nhiều người dân thì đến thời điểm hiện nay nhiều người đã đủ thời gian 5 năm liên tục nhưng chưa được in thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trên thẻ BHYT, gây phiền hà trong việc KCB BHYT. Để khắc phục tình trạng nêu trên, ngày 25/8, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục”.

Theo đó, trên cơ sở dữ liệu thống kê danh sách hộ gia đình do Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam cung cấp, BHXH tỉnh rà soát dữ liệu người tham gia BHYT, để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” khi thẻ BHYT của người tham gia BHYT hết thời hạn sử dụng. Những trường hợp khi KCB BHYT được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả thì thực hiện ngay việc đổi thẻ BHYT mới có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” trả cho người tham gia BHYT.

 


Thái Bình
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH