BHXH Việt Nam - Bộ Y tế

BHXH Việt Nam - Bộ Y tế: Thống nhất tháo gỡ nhiều “nút” trong thực hiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam - Bộ Y tế: Thống nhất tháo gỡ nhiều “nút” trong thực hiện chính sách BHYT

Xã hội - 19/11/2018 07:13

SKĐS - Tại hội nghị giao ban giữa hai ngành, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất giải quyết một số vướng mắc về: Tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BHYT, thanh toán hồi tố chi phí KCB BHYT của một số dịch vụ kỹ thuật do rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ KCB; Tin học hóa trong quản lý KCB và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT; Thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế; Thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn hoặc đặt...