BHXH Việt Nam - Bộ Y tế: Thống nhất tháo gỡ nhiều “nút” trong thực hiện chính sách BHYT

19-11-2018 7:13 AM | Xã hội

SKĐS - Tại hội nghị giao ban giữa hai ngành, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất giải quyết một số vướng mắc về: Tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT; Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BHYT, thanh toán hồi tố chi phí KCB BHYT của một số dịch vụ kỹ thuật do rà soát lại định mức kinh tế kỹ thuật làm căn cứ xây dựng giá dịch vụ KCB; Tin học hóa trong quản lý KCB và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT; Thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế; Thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn hoặc đặt...

Về tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT

BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB kịp thời theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện BHYT. Bộ Y tế có công văn chỉ đạo Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở KCB BHYT phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH các địa phương thống nhất số liệu quyết toán trong quý, phần kinh phí vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán và chưa thống nhất được tách riêng, đồng thời sớm có văn bản thuyết minh nguyên nhân vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán làm căn cứ để cơ quan BHXH thẩm định, thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Các cơ sở KCB nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu song song việc gửi đề nghị tạm ứng bằng bản giấy làm cơ sở để cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng.

Cấp phát thuốc cho người tham gia BHYT.

Cấp phát thuốc cho người tham gia BHYT.

Về thanh toán các dịch vụ KCB BHYT theo Thông tư số 15/2018/TT-BHYT

Bộ Y tế, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Tài chính để tiếp tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh các định mức kinh tế, kỹ thuật chưa phù hợp. Đối với các dịch vụ KCB vượt định mức được thực hiện trước ngày 15/07/2018, BHXH Việt Nam cung cấp số liệu để Bộ Y tế thực hiện rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế thực hiện công khai định mức kinh tế kỹ thuật của các dịch vụ KCB để địa phương, đơn vị biết triển khai thực hiện và người tham gia BHYT biết về quyền lợi KCB BHYT.

Trong thanh toán dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư y tế cho mượn hoặc đặt

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế thống nhất tiếp tục thanh toán chi phí KCB BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký; Sau khi hết hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo quy định của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ quy trình chuyên môn trong sử dụng dịch vụ.

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam rà soát, đánh giá thực trạng, khó khăn và đề xuất giải pháp tháo gỡ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Về tin học hóa trong quản lý KCB và giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT

BHXH Việt Nam - Bộ Y tế thực hiện kiểm tra, giám sát, trước mắt tập trung giải quyết đối với các cơ sở KCB tuyến TW để tìm hiểu nguyên nhân và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kết nối liên thông dữ liệu KCB của các đơn vị; rà soát, đề xuất ban hành bổ sung các văn bản hướng dẫn cụ thể việc mã hóa, chuẩn dữ liệu, yêu cầu các cơ sở KCB thực nghiêm túc việc chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, tăng cường kiểm tra việc thực hiện, quy định trách nhiệm đối với các đơn vị không thực hiện đúng quy định, làm sai lệch thông tin dữ liệu.

Về thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế

BHXH Việt Nam - Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét nguyên nhân dẫn tới việc thay đổi nhiều trong cơ cấu sử dụng một số thuốc thuộc nhóm kháng sinh cephalospin và một số thuốc khác; Nghiên cứu, xem xét việc thành lập Tổ theo dõi Sử dụng thuốc nhằm sử dụng hiệu quả Quỹ BHYT do chi phí thuốc chiếm tỷ trọng cao trong chi phí KCB BHYT; Bộ Y tế nghiên cứu xây dựng văn bản hướng dẫn về đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế, trong đó có đấu thầu tập trung cấp Trung ương và cấp địa phương.


Nguyễn Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH