BHXH TP. Hà Nội hướng dẫn thực hiện BHXH bắt buộc với lao động người nước ngoài

19-12-2018 8:01 AM | Xã hội

SKĐS - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa có hướng dẫn tạm thời các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn việc thực hiện BHXH bắt buộc với người lao động người nước ngoài theo Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng tham gia BHXH từ ngày 1/12/2018, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi: Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH: Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ; người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Điều 187 Bộ luật Lao động không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Người lao động giao kết nhiều hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác nhau và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; người sử dụng lao động phải đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) theo từng hợp đồng đã giao kết.

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Mức đóng từ ngày 1/12/2018, người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm: 3% vào Quỹ Ốm đau và thai sản; 0,5% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 1/1/2022, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động gồm: 3% vào Quỹ Ốm đau và thai sản; 0,5% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào Quỹ Hưu trí và tử tuất. Người lao động hằng tháng đóng 8% mức tiền lương tháng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất. Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/12/2018, người lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.

Từ ngày 1/1/2022, ngoài các chế độ BHXH, người lao động còn được hưởng các chế độ: Chế độ hưu trí và tử tuất theo quy định của Luật BHXH; các trường hợp hưởng BHXH một lần; thực hiện chuyển đổi chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng không còn cư trú tại Việt Nam. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi không tiếp tục cư trú tại Việt Nam có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Người lao động được hưởng trợ cấp một lần nếu có nguyện vọng.

Về thủ tục hồ sơ, BHXH TP lưu ý, đối với các trường hợp người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH theo quy định, đơn vị sử dụng lao động kê khai hồ sơ theo Điều 23 Mục 1 Chương III Quy trình thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đối với người lao động: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH), chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin. Đối với đơn vị: Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH); Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) báo tăng lao động tham gia BHXH.

Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.


Mai Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH