Bếp ăn bán trú

Hải Phòng: Loay hoay hoạt động bếp ăn trong trường tiểu học

Hải Phòng: Loay hoay hoạt động bếp ăn trong trường tiểu học

Xã hội - 22/12/2022 14:54

SKĐS- Sau thời gian dài duy trì bếp ăn học đường trong trường, phần lớn hiệu trưởng bậc tiểu học ở Hải Phòng thừa nhận quá áp lực và lúng túng trong việc thực hiện mô hình bếp ăn bán trú.