Hà Nội

bệnh yếu nam khoa

Quan niệm độc đáo của Đông y về bệnh "yếu" nam khoa

Quan niệm độc đáo của Đông y về bệnh "yếu" nam khoa

Sức khỏe sinh sản - 07/12/2019 08:06

SKĐS - Từ cách đây hàng trăm năm, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã có những quan điểm độc đáo về bệnh nam khoa.