Hà Nội

Bệnh viện Thu Cúc tổ chức phân luồng khám chữa bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế

24-03-2020 9:03 AM | Thời sự

SKĐS - Song song với việc triển khai các biện pháp phòng dịch bên trong bệnh viện, Thu Cúc cũng thắt chặt công tác rà soát, phân luồng ngay khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế và các người bệnh khác.

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã xây dựng và triển khai kế hoạch hành động đáp ứng với các tình huống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có thực hiện chặt chẽ công tác phân luồng từ ngoài bệnh viện, đồng thời tổ chức phòng khám và khu khám cách ly bên trong bệnh viện.

Cụ thể, ngay trước khi bước vào bệnh viện, tại sảnh phía ngoài, người bệnh được hướng dẫn đi theo các cổng riêng biệt tùy vào tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ.

https://lh5.googleusercontent.com/AYQvU_ki28W05Ut_eQBglSJV0GBZwW_G9kbwxmKWDqJcG5_v0IxQDroEQyRxHz5fQmONtmccjwkWDKCR2UfHu_Yus7PC-XM_zw7IZtTCcSfb9tJoJXKQMw-EL-BPOaaSKfHwED2y

Khu vực phân luồng được bố trí ngay tại bên ngoài bệnh viện với các cổng riêng biệt

https://lh6.googleusercontent.com/bzCDo0Cy41Ry14RPcrJeydN47DZsWvu85wQxsTdDm_xhpByAFluS50Ji9-AD-Phcda8PA95rKIcB5-OSbzUYi5OXeMQVxaW8zurbWa2HMQdorET41RVylCXjLm1nDCOZN3qQinzh

Nhân viên phân loại và tiếp đón khu vực người bệnh thông thường cũng đội mũ bảo hộ

Khu vực tiếp đón và phân loại là nơi tiếp nhận người bệnh đầu tiên. Bàn tiếp đón có đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay nhanh và đo nhiệt độ như công văn hướng dẫn của Sở Y tế. Tại đây phân luồng người bệnh như sau:

  • Trường hợp 1: Nếu người bệnh không có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, không có yếu tố dịch tễ thì được đi qua cửa đo thân nhiệt, khai tờ khai y tế và vào cửa khám bệnh thông thường.

  • Trường hợp 2: Nếu người bệnh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở mà không có yếu tố dịch tễ, được hướng dẫn khám tại khu riêng dành cho người bệnh nhiễm khuẩn hô hấp.

  • Trường hợp 3: Người bệnh có yếu tố dịch tễ, dù có hoặc không có triệu chứng ho, sốt, khó thở đều được hướng dẫn khám tại phòng khám cách ly

https://lh4.googleusercontent.com/s6z1AgYrvZHLbmNEmiZ8HdhEdySRBzc6-REnJS0UohLepIAg-EnF3ZRJS_a44C4UpsTsmVCbv2LJ5jOf2LU_UWUJgzcaER9j6MDU07pxMzJs0fT_OVCLxCb63G8jisrRf22sgNah

Cổng dành cho người bệnh thông thường, có nhân viên y tế hướng dẫn rửa tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế

https://lh6.googleusercontent.com/iOwnT6-jxOS8q3_Ix84Sbu5qxdDccG3nwKQxilHL1bYK6hur6YT4zstRkVbOhJNeVZElMm3fThNVoj0syajMxsURsMYXYxAX6q9DfBoA6cijsjChhQhVDqaoYsb8OA-LZN6XRTvB

Cửa đo thân nhiệt, người bệnh bắt buộc phải đi qua

https://lh4.googleusercontent.com/7xVi6kewA-AKb45WPw2fMnKpBdX8NPzfWqswTN1_4ihaiTAT58bmKzwB5EJUfm0LeKY1SpCSae6PbJ94BFgc1tbBmz29bdDxcfnkv_vZZ7QyPfxjuZRVJg54xmj7BccTfmS2xCxI

Người bệnh điền tờ khai y tế trước khi vào khám bên trong viện

Nếu người bệnh có biểu hiện ho, sốt, khó thở mà không có yếu tố dịch tễ hoặc không có triệu chứng gì nhưng đi qua cửa đo thân thiệt có thân nhiệt cao, người bệnh được hướng dẫn quay trở lại bàn tiếp đón ban đầu để khám ở phòng khám dành cho người bệnh nhiễm khuẩn hô hấp thông thường.

https://lh3.googleusercontent.com/gRTkW8nkWIMqmwu61fH7-1rfl2CptpY0MxxMnvdOjSaujvwhYZTzjTnizOZyHmWGibtbVDPMy0ti69xKyih-Bvly3HTIcr3oWPIOU03x10qpS1jTYtZr1dAP6oASQO_NuDlpewBr

Khu vực khám dành cho người bệnh nhiễm khuẩn hô hấp không có yếu tố dịch tễ

Khu vực khám cho người bệnh nhiễm khuẩn hô hấp không có yếu tố dịch tễ được chia thành nhiều phòng riêng đảm bảo các quy chuẩn dành cho bệnh nhân khám nội khoa, sản khoa, nhi khoa

https://lh3.googleusercontent.com/SjxafpslsUAg2Sxab9oqMNqXW-AgxILRRSEI-YLpkK8kaKoQyJOyxmIfhFFCjlSWj6Hq_hUynzhE3F44LfGxDRxJSO1jQsGkStR0ZYgIjkzqbWouNnse_YKTMvI0OiIL_hb7c18l

https://lh4.googleusercontent.com/vRRdCEUG7jLTv7bL5tQ2XhRzzubq4Fy223D16hUxQPXFrM4XZIpbRl7ktXNHPpCgCFqyiMZN1EVT3UnOSKgZFMtAclk7AYH30t7mVjKhYeqT5Rk7lDtN_yaJOFyeNy4As71nM-JX

https://lh6.googleusercontent.com/Z96NUu5rowSw0e7z-q7IdCSEpi7Mr0xcthIY5xB7wuZ9Ot5UeEHluTSR6Uvvlz8r_I2r-_aKxvJF2Q1met4DV2d8cgOiF-_DP_7YC6YivYla60cp9cyaBQuQwu5CSzRKOriw8QNU

https://lh5.googleusercontent.com/sRxFlmt1bJPbLdnD7zeEuwfiC3Y_YAocPusapJobJCsq4aTzPFgH_wdsL-LTKi6o333Jm6mI7P92IAvnV6KZamtqlASf_9bCGk-_V2nZFL0mSJjmW9T16fS9EfafcFV5Vy2o011I

https://lh6.googleusercontent.com/7NtzqKRGMOkhMv8jxl3Sr36TpTcygrqqQxL2kxHWLpG7tIR6U8Mqs6hSQ137Msljtrk-MMRJkPqnJBwi87JNh6bIG0ZalYZbVwij8vP_9zRwwCgUYAY3SoT95pq77k8gghGuIKEi

https://lh5.googleusercontent.com/lglntylowgsmA0fk-6kjAQJde03AYdlkUad7cJrqah_J_4LgjRht81BdRV4FwYRrLtdx_x483Me3cAsI4og8ye01lkfvRS0aSh27aZsjI_mtfVpw0QcQNFIr3JyVAbNhZK_stLlF

Người bệnh thuộc trường hợp 3 (có yếu tố dịch tễ, có hoặc không có biểu hiện ho, sốt, khó thở) được phân luồng khám tại khu vực cách ly riêng biệt, đi riêng biệt. Tại đây có lối đi riêng, cầu thang riêng, chụp Xquang riêng, buồng vệ sinh riêng, hệ thống lọc khí riêng, hoàn toàn không liên quan đến khu vực khám bệnh chung dành cho người bệnh thông thường

https://lh3.googleusercontent.com/HT60j1fvqd3SnZiYZnA4dkOgUSVteCt7A0Dzvwv54M4xNnCnkXbKwShMdMMFEZ9pOts40qwsRqJ_ePrzzgZIxhbz5fGILSoavbvSv0qnxDYxWp7gRbU-EqazXYcnVs_874ztamb8

Khu vực cách ly riêng đi từ cổng riêng

https://lh3.googleusercontent.com/TOc1Kjp49o3AZVRsPMeBO5JDBUMC3QBKq_FHNE7Qm9qxohvYIOPSIv9E9W4w2KmFSNy_rZM_KyxUdcGrPFI_gUVepqppZuL4GRIjWyfluA7Iy0TmdVQ0mzMZMlY4qfQ2V5j-EjOp

https://lh4.googleusercontent.com/dMgKcsDiGkiireW_0aEgOiT12YQ1-5BhXqH1f6-ke09t-R8sRjfyncwzLY6seHnPGxS9eUEyR1XafGkTMvwTSoRNC3ZsDElZyPJGJQDHte_-VMOHzTrIHb-qGrHvyBQ8gr4cARA6

Bệnh viện bố trí xe lăn riêng cho người đến khám tại khu vực cách ly nếu cần sử dụng

https://lh6.googleusercontent.com/RXIAPIJbh_qgsPyTDv44um2Dw-KbXSLGYMcnCwZI6joPaWMYkeqPor0sqgXCfl7FIUS6YcQ2nQLmFtQcqvbwWPtJ9rGqo0YofeMrhWE6k2FUziduZvQX3gtet_3-JwoeoUDVJ3A3

Phòng khám cách ly riêng

https://lh6.googleusercontent.com/gElbBjvlGt7hhtnC_PNcpeZ53W0oEkAutyVHKoWasbViWDCJZKbBY8Q-SydCmocoJ20_8DrAEQfx1ocw3F8smyVkRBfZk3e1I1scycSoqtU2ty1QgKQRRCFGEKTjhXfCNCYoqpYx

Phòng lưu bệnh người nghi ngờ nhiễm COVID-19, mỗi giường cách nhau tối thiểu 2 mét

https://lh5.googleusercontent.com/VMBeZlvh4Qczr2wyYoq7x0MQnWqhjq8z-iX2y9AzRLuI3jO6BvhPo7INyUIw6ILdsWATwq5Xs1oyXNdak514lSXVVYk2tL4L2-xINnNDCllFd-tL8aVIFUSDYTJ2gZ2WqcTWFbiQ

Lối đi và cầu thang riêng

Có thể thấy việc phân luồng khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc được triển khai rất chặt chẽ, tuân thủ đúng với hướng dẫn của Sở Y tế và Bộ Y tế.

Việc thiết lập phân luồng và khu khám cách ly riêng như vậy nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh đến khám. Bệnh viện luôn trên tinh thần sẵn sàng ứng phó với dịch. Tuy nhiên, thực tế đến thời điểm này, chưa có ca bệnh nghi nhiễm nào phải khám ở khu vực cách ly tại Bệnh viện Thu Cúc.

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH