Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương: Tập huấn công tác nha học đường

05-10-2011 9:57 AM | Tin nóng y tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về dự án Mục tiêu y tế trường học, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế năm 2011,

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về dự án Mục tiêu y tế trường học, thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế năm 2011, ngày 28/9 vừa qua, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý Nha học đường của 8 tỉnh điểm dự án với mục tiêu củng cố, nâng cao năng lực cho hệ thống y tế dự phòng và xây dựng mô hình can thiệp thí điểm về y tế trường học, về cách phát hiện và tổ chức các hoạt động can thiệp phòng chống bệnh răng miệng cho học sinh. Tham dự tập huấn có hơn 60 cán bộ thuộc các Sở Giáo dục và đào tạo, các Sở Y tế, các cán bộ quản lý nha học đường, các Trung tâm y tế dự phòng của 8 tỉnh điểm dự án. PGS.TS. Trịnh Đình Hải - Chủ nhiệm Chương trình nha học đường Quốc gia, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội cho biết: Đây là hoạt động tiếp theo trong năm 2011 của bệnh viện nhằm đẩy mạnh công tác nha học đường trong nhiều năm qua, là tâm huyết của lãnh đạo bệnh viện cũng như của các cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ nha học đường tại địa phương và thông qua đó nâng cao hiệu quả của công tác chăm sóc, phòng bệnh răng miệng cho học sinh trong các tỉnh, thành. 
Thanh Huyền

Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH