Bệnh viện K tự chủ

Ý kiến mới nhất của Chính phủ về kiến nghị dừng tự chủ toàn diện tại Bệnh viện K và Bạch Mai

Ý kiến mới nhất của Chính phủ về kiến nghị dừng tự chủ toàn diện tại Bệnh viện K và Bạch Mai

Y tế - 08/11/2022 10:10

SKĐS - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản về việc thực hiện thí điểm tự chủ bệnh viện theo Nghị quyết số 33. Trước đó, sau thời gian thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện cả 2 bệnh viện K và Bệnh viện Bạch Mai đều xin dừng thực hiện do nhiều nguyên nhân.