Hà Nội

Bệnh viện đa khoa TP VInh

Nghệ An: BVĐK TP.Vinh, điểm sáng về tự chủ tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Nghệ An: BVĐK TP.Vinh, điểm sáng về tự chủ tài chính và ứng dụng công nghệ thông tin

Tin nóng y tế - 25/10/2020 07:55

SKĐS - BVĐK TP. Vinh là bệnh viện đầu tiên của khu vực Bắc Trung bộ và là một trong 8 bệnh viện trên cả nước triển khai thành công bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, triển khai thanh toán điện tử các dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.