Bệnh viện C Đà Nẵng: Chấn chỉnh công tác lập kế hoạch đấu thầu thuốc và vật tư

08-06-2018 10:49 AM | Tin nóng y tế

SKĐS - Theo kết luận số 77 của Thanh tra Bộ Y tế, qua công tác thanh - kiểm tra, Thanh tra Bộ Y tế đã phát hiện Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế của năm sau cao hơn so với giá trị tiền thuốc sử dụng thực tế năm trước.

Cụ thể, giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2014 là hơn 30 tỷ đồng nhưng Bệnh viện C Đà Nẵng lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 là hơn 196 tỷ đồng, tăng gấp 6,49 lần; Giá trị tiền thuốc sử dụng cả năm 2015 hơn 50 tỷ đồng nhưng bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 hơn 172 tỷ đồng, tăng gấp 3,41 lần; Giá mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của bệnh viện trong năm 2014 hơn 26 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2015 là hơn 133 tỷ đồng.

Tương tự, giá tiền mua vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm theo nhu cầu của bệnh viện cả năm 2015 là hơn 66 tỷ đồng, trong khi kế hoạch đấu thầu năm 2016 là hơn 182 tỷ đồng.

 

Bệnh viện C Đà NẵngBệnh viện C Đà Nẵng.

 

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng giải thích với phóng viên báo SK&ĐS: “Lập kế hoạch là một vấn đề, thầu là một vấn đề và thực tế sử dụng là một vấn đề khác. Còn về việc lập kế hoạch tại thời điểm hiện tại, chúng tôi thực hiện gói thầu thuốc năm 2018 cũng đã cập nhật để lập kế hoạch sát thực tế hơn”.

Việc lập kế hoạch đấu thầu của Bệnh viện C Đà Nẵng phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Trong đó có một số hạng mục có khi cả năm chỉ dùng một loại thuốc, một vài vật tư nhưng vẫn phải đưa vào kế hoạch, đề phòng lúc bệnh nhân cần dùng; hoặc phòng khi xảy ra những tình huống thảm họa, thiên tai, cấp cứu có thể đáp ứng được ngay. Nếu thuốc đó không có trong danh mục thì bệnh viện không được phép dùng và bảo hiểm cũng sẽ không thanh toán.

Theo Thanh tra Bộ Y tế, trách nhiệm để xảy ra việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế của Bệnh viện C Đà Nẵng không sát thực tế, thuộc về Hội đồng thuốc và điều trị, Hội đồng khoa học kỹ thuật của bệnh viện khi chưa phát huy hiệu quả vai trò tư vấn xây dựng kế hoạch; Tổ thẩm định kế hoạch chưa tham mưu tốt cho lãnh đạo bệnh viện về kiểm tra căn cứ pháp lý và hợp lý về bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đấu thầu mua thuốc của bệnh viện. Một số thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu không có chứng chỉ.

Ông Nguyễn Trọng Thiện cho biết, ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, bệnh viện đã tổ chức 2 cuộc họp giữa Ban Giám đốc và các phòng chức năng. Qua đó, nhằm tự kiểm điểm và đề ra phương án khắc phục về công tác lập kế hoạc đấu thầu.


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH