Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn và bệnh viện an toàn

Đoàn kết quân dân, xây dựng địa bàn và bệnh viện an toàn

Y tế - 22/12/2022 16:11

SKĐS - Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, Bệnh viện Bỏng Quốc gia vừa tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân với tinh thần củng cố mối đoàn kết Quân - Dân, xây dựng địa bàn và bệnh viện an toàn.