Bệnh viêm loét hang vị dạ dày

Bệnh viêm loét hang vị dạ dày

Bệnh viêm loét hang vị dạ dày

Y học 360 - 15/07/2014 09:00

SKĐS - Nhiều bệnh nhân sau khi nội soi dạ dày, nhận kết quả chẩn bệnh: viêm loét hang vị dạ dày