Bệnh thương hàn nguy hiểm thế nào?

Bệnh thương hàn nguy hiểm thế nào?

Bệnh thương hàn nguy hiểm thế nào?

Phòng mạch online - 09/01/2019 14:55

SKĐS - Nơi tôi ở vừa trải qua mưa ngập nên gần nhà tôi đã có trường hợp bị thương hàn. Xin hỏi biểu hiện và mức độ nguy hiểm của bệnh thế nào?