Bệnh thiên đầu thống

30-07-2012 2:00 PM | Video

Thiên đầu thống hay là bệnh glôcôm là một trong những nguyên nhân gây mù lòa vì bệnh khó phát hiện, dễ bị bỏ qua. Bệnh glôcôm được chia làm 2 thể, thể glôcôm góc đóng và glôcôm góc mở. Biểu hiện của bệnh tùy theo thể loại.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH