Hà Nội

bệnh nhân COVID-19 thể nặng

15% bệnh nhân COVID-19 thể nặng có bất thường về gen và miễn dịch

15% bệnh nhân COVID-19 thể nặng có bất thường về gen và miễn dịch

Thông tin dược học - 07/10/2020 18:36

SKĐS - Thông qua hai nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học đã tiết lộ rằng 15% các dạng bệnh COVID-19 thể nặng có liên quan đến bất thường về gen và miễn dịch.