Hà Nội

bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy

Sức khoẻ hai bệnh nhân mắc COVID-19 đang thở máy hiện thế nào?

Sức khoẻ hai bệnh nhân mắc COVID-19 đang thở máy hiện thế nào?

Tin nóng y tế - 17/03/2020 12:39

SKĐS - Trong 2 bệnh nhân mắc COVID-19 kèm bệnh lý nền đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hiện 1 bệnh nhân hiện duy trì được chỉ số sinh tồn ổn, 1 bệnh nhân suy hô hấp tăng nhưng vẫn chưa phải dùng đến ECMO