Hà Nội

bệnh nhân COVD-19

Dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân COVID-19 từ sự thay đổi trao đổi chất của cơ thể

Dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân COVID-19 từ sự thay đổi trao đổi chất của cơ thể

Bệnh thường gặp - 12/09/2021 12:13

SKĐS- Những thay đổi cơ bản về trao đổi chất giúp điều chỉnh cách các tế bào miễn dịch phản ứng với virus có liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh và có thể giúp dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân…