bệnh nhân 702

Trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 22 vì bệnh lý nền nặng

Trường hợp mắc COVID-19 tử vong thứ 22 vì bệnh lý nền nặng

Tin nóng y tế - 15/08/2020 06:06

SKĐS - Sáng ngày 15/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 22 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam,