bệnh máu ác tính

Nghệ An: Phấn đấu trở thành Trung tâm Huyết học - Truyền máu của khu vực Bắc Trung bộ

Nghệ An: Phấn đấu trở thành Trung tâm Huyết học - Truyền máu của khu vực Bắc Trung bộ

Y tế - 25/10/2022 09:10

SKĐS - Phấn đấu xây dựng Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An trở thành Bệnh viện Huyết học - Truyền máu; là đơn vị chuyên khoa tuyến tỉnh hạng II hoàn chỉnh. Phát triển khối truyền máu để trở thành Trung tâm Huyết học - Truyền máu khu vực, có diện bao phủ cho Hà Tĩnh và dần phục vụ cho Bắc - Quảng Bình;