bệnh hoang tưởng

Hoang tưởng ghen tuông là bệnh gì?

Hoang tưởng ghen tuông là bệnh gì?

Y học 360 - 14/04/2023 07:00

SKĐS - Bệnh hoang tưởng ghen tuông (hội chứng Othello) là một dạng của rối loạn nhân cách hoang tưởng. Sự nghi ngờ kèm theo những hành động bốc đồng là đặc trưng của tình trạng này.