Bệnh Hạ thân nhiệt

Thông tin hữu ích về Bệnh Hạ thân nhiệt. Tư vấn trực tiếp từ bác sỹ uy tín. Bạn có thể tìm thấy mọi giải đáp về Bệnh Hạ thân nhiệt chính xác, đúng đăn nhất.
Tin tức về :Bệnh Hạ thân nhiệt
  • Lưu ý rối loạn thân nhiệt ở trẻ sơ sinh

    rối loạn thân nhiệt,trẻ sơ sinh
    SKĐS - Trẻ sơ sinh có thân nhiệt bình thường đo được ở nách từ 36,50C đến dưới 37,50C.Khi nhiệt độ cơ thể của trẻ ở dưới hoặc trên giới hạn bình thường này được gọi là rối loạn thân nhiệt bao gồm hạ thân nhiệt và tăng thân nhiệt.Tình trạng này phải được lưu ý phát hiện để xử trí kịp thời biện pháp nhằm chủ động ngăn ngừa các hậu quá xấu có thể xảy ra.
  • Mùa lạnh đề phòng giảm thân nhiệt

    mùa lạnh,giảm thân nhiệt mùa lạnh,giảm thân nhiệt,mùa đông
    SKĐS - Độ lạnh mùa đông có thể gây ra một số bệnh cho con người trong đó có sự giảm thân nhiệt. Bình thường, cơ thể có những cơ chế để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ chung quanh.
1