bệnh đặc hữu

Việt Nam ứng phó với COVID-19 theo 2 kịch bản để sớm trở thành bệnh lưu hành

Việt Nam ứng phó với COVID-19 theo 2 kịch bản để sớm trở thành bệnh lưu hành

Bản tin sức khỏe - 04/05/2022 14:38

SKĐS - Theo khuyến khích của WHO, Việt Nam sẽ chuyển từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững với 2 kịch bản ứng phó dịch. Dịch COVID-19 có thể sớm trở thành bệnh lưu hành.