Bệnh cúm nguy hiểm với thai nhi thế nào?

Bệnh cúm nguy hiểm với thai nhi thế nào?

Bệnh cúm nguy hiểm với thai nhi thế nào?

Đời sống - 29/01/2020 15:32

SKĐS - Tôi đang mang thai ở tháng thứ 3. Cơ quan tôi có vài người bị cúm nên tôi rất sợ bị bệnh. Xin bác sĩ tư vấn bệnh cúm nguy hiểm với thai nhi thế nào?