bể hụi

Thông báo 'bể hụi' chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Thông báo 'bể hụi' chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Pháp luật - 29/11/2023 20:50

SKĐS - Yến dùng thủ đoạn lấy nhiều tên khống khác nhau bỏ hụi cao rồi chiếm đoạt tiền đóng hụi của các hụi viên. Bước đầu xác định, số tiền mà các hụi viên đã đóng là hơn 30 tỷ đồng.