Bát tiên trường thọ - Bài thuốc quý trị chứng phế thận âm hư

Bát tiên trường thọ - Bài thuốc quý trị chứng phế thận âm hư

Bát tiên trường thọ - Bài thuốc quý trị chứng phế thận âm hư

Thầy giỏi – thuốc hay - 25/03/2019 08:45

SKĐS - Phế thận âm hư là chứng phối hợp giữa hai tạng phế và thận thuộc chứng âm hư của y học cổ truyền (nằm trong chứng hư lao). Phế thận âm hư rất hay gặp ở người cao tuổi.