Bất ngờ tê liệt nửa mặt sau khi đi mưa

05-06-2023 2:53 PM | Bản tin sức khỏe

SKĐS - Người phụ nữ ở TP.HCM tỉnh dậy, phát hiện mắt phải nhắm không kín, miệng lệch sang trái và tê bì nửa mặt phải.

Bất Ngờ Tê Liệt Nửa Mặt Sau Khi Đi Mưa 


SKĐS
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH