Hà Nội

Bắt đúng “bệnh” gây lạm phát

29-09-2011 12:27 PM | Thời sự

Chính phủ đã giao cho 3 cơ quan gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, tổ chức phân tích độc lập về tình hình lạm phát, nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ.

Chính phủ đã giao cho 3 cơ quan gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, tổ chức phân tích độc lập về tình hình lạm phát, nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ. Chính phủ cũng đã yêu cầu Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia và các cơ quan tư vấn vào cuộc. Kết quả nghiên cứu của các cơ quan này đều cho thấy, lạm phát ở nước ta là rất cao và kéo dài. Đó là thông báo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi họp báo phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9. Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, trọng tâm của phiên họp lần này là việc phân tích, đánh giá và thống nhất các biện pháp kiềm chế lạm phát của tập thể Chính phủ.

Về nguyên nhân của tình trạng lạm phát, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, gồm các yếu tố chính như: đầu tư nhiều hơn tiết kiệm dẫn đến tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức cao trong khi hiệu quả đầu tư chưa cao. Yếu tố lương thực, thực phẩm tăng giá mạnh cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ lạm phát. Đặc biệt, trong số các nguyên nhân kéo, đẩy lạm phát, tiền tệ là yếu tố tác động chính. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước trong điều hành tiền tệ là quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Bộ trưởng Vũ Đức Đam cũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên nhấn mạnh, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, công tác điều hành kinh tế - xã hội còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở phía trước. Lạm phát vẫn ở mức rất cao. Trong khi đó, kinh tế thế giới có diễn biến bất lợi, phức tạp hơn. Vì thế, Chính phủ quyết tâm duy trì và thực hiện Nghị quyết 11/CP không chỉ trong năm 2011 mà có thể cả trong những năm tới đây nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiềm chế lạm phát. Chính phủ kiên định chính sách tiền tệ và tài khóa chặt chẽ; điều phối lượng tiền tín dụng hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc cắt giảm đầu tư công; phải lựa chọn dự án ưu tiên trong số các dự án được ưu tiên triển khai.

                              TS - CT


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn