bảo vật

Những biểu tượng vô giá trong lễ đăng quang của Vua Charles III

Những biểu tượng vô giá trong lễ đăng quang của Vua Charles III

Quốc tế - 05/05/2023 17:50

SKĐS - Từ những viên kim cương khổng lồ trên vương miện và quyền trượng, ngai vàng có từ hơn 700 năm trước cho đến thanh bảo kiếm nạm ngọc và cỗ xe bằng vàng, những biểu tượng vô giá sau sẽ xuất hiện tại lễ đăng quang của Vua Charles Đệ Tam.