bảo vật quốc gia mới

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (2)

Chiêm ngưỡng 27 bảo vật quốc gia Việt Nam mới được công nhận (2)

Xã hội - 04/02/2023 10:43

SKĐS - Danh sách 27 bảo vật quốc gia Việt Nam vừa được Chính phủ công nhận gồm những hiện vật được lưu truyền, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học.