Hà Nội

bao phủ y tế toàn dân

Đại hội đồng Y tế Thế giới sẽ tập trung vào chấm dứt đại dịch COVID-19 và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Đại hội đồng Y tế Thế giới sẽ tập trung vào chấm dứt đại dịch COVID-19 và ngăn chặn đại dịch trong tương lai

Quốc tế - 24/05/2021 09:34

SKĐS - Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 74 diễn ra dưới hình thức trực tuyến từ ngày 24/5-1/6 với chủ đề “Chấm dứt đại dịch và ngăn chặn đại dịch trong tương lai: Cùng nhau xây dựng một thế giới khỏe mạnh, an toàn và công bằng hơn.”