bão Noru gây gió rất mạnh

Bão Noru so thế nào với những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua?

Bão Noru so thế nào với những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua?

Xã hội - 26/09/2022 10:52

SKĐS - Bão Noru được dự báo là siêu bão, có sức tàn phá lớn, dự báo ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ tương đương bão Xangsane, bão Ketsana và bão Molave.