Bạo lực học đường: Trách nhiệm không của riêng ai

25-04-2023 10:09 AM | Xã hội

SKĐS - Thời gian vừa qua, tại các trường THCS, THPT ở thành phố lớn được yêu cầu trang bị phòng tham vấn học đường. Đây là nơi giãi bày tâm tư, cảm xúc của các bạn học sinh, để tháo gỡ những khúc mắc, mâu thuẫn và làm giàu thêm về đời sống tâm lý, tình cảm.SKĐS
Ý kiến của bạn