Hà Nội

Bảo hiểm y tế bổ sung

Bảo hiểm y tế sửa đổi thêm gói BHYT chăm sóc sức khỏe ban đầu

Bảo hiểm y tế sửa đổi thêm gói BHYT chăm sóc sức khỏe ban đầu

Xã hội - 18/12/2019 16:05

SKĐS -Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế (giai đoạn 2014 - 2019) và lấy ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi được tổ chức tại TP.HCM ngày 18/12/2019, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng nhất. Một trong những mục tiêu quan trọng của bảo hiểm y tế là bao phủ sức khỏe toàn. Thông qua BHYT, ngành y tế cũng có nhiều biến đổi, đặc biệt trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.