Báo động tình trạng thiếu hụt iod quay trở lại

18-03-2010 4:14 PM | Tin nóng y tế

Sau công bố thanh toán tình trạng thiếu hụt iod của Việt Nam vào năm 2005, từ năm 2006 đến nay, các địa phương cấp rất ít hoặc không cấp kinh phí để hoạt động,

Sau công bố thanh toán tình trạng thiếu hụt iod của Việt Nam vào năm 2005, từ năm 2006 đến nay, các địa phương cấp rất ít hoặc không cấp kinh phí để hoạt động, nguy cơ tan rã hệ thống và tình trạng thiếu iod tái diễn.

Trước tình hình đó, trong buổi tổng kết PC CRL thiếu hụt iod vừa qua tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã có chỉ đạo: Bệnh viện Nội tiết TW phối hợp cùng các Vụ/Cục chức năng có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo thống nhất toàn quốc, tăng cường nội dung hoạt động và kinh phí PC CRL thiếu hụt iod; đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân mua và sử dụng muối iod; nghiên cứu và thực hiện việc đa dạng hóa các chế phẩm có iod phù hợp với thói quen từng vùng miền; đảm bảo cung cấp KIO3 đầy đủ cho các cơ sở sản xuất để duy trì việc sản xuất muối iod; tăng cường công tác chỉ đạo tuyến và giám sát; huy động các nguồn lực, kể cả kinh phí để hỗ trợ cho công tác PC CRL thiếu hụt iod.        

            Trọng Nhân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH