Bảo đảm kết thúc điều tra dân số và nhà ở đúng tiến độ

20-04-2009 4:10 PM | Tin nóng y tế

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết, đến nay, tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở đã đạt 91,8% ở cấp hộ và 91,2% ở cấp nhân khẩu.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết, đến nay, tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở đã đạt 91,8% ở cấp hộ và 91,2% ở cấp nhân khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra đã phát sinh một số khó khăn như việc lấy số liệu, thông tin đối với các đối tượng công nhân lao động ngoại tỉnh về làm việc tại các khu công nghiệp trên một số địa bàn trọng điểm còn gặp khó khăn, cán bộ điều tra phải đi lại nhiều lần mới gặp đối tượng; ở một số tỉnh phía Bắc, do trở ngại về đường xá giao thông nên tiến độ điều tra lấy số liệu bị chậm. Để bảo đảm đúng tiến độ, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã yêu cầu Ban chỉ đạo của các tỉnh, thành phố tập trung nhân lực, tăng cường thêm cho các địa bàn khó khăn, bảo đảm kết thúc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi toàn quốc vào đúng ngày 20/4 như quy định.         
 
Q.Chi

Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH