Hà Nội

Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng dịch vụ y tế

28-09-2011 2:05 PM | Thời sự

Việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các bệnh viện công lập cho thấy, những năm qua các đơn vị đã chủ động quyết định các biện pháp,

Theo Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 43/2006/NÐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế giai đoạn 2006-2010 thì việc thực hiện Nghị định 43 trong thời gian qua đã giúp các đơn vị sự nghiệp y tế công lập quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu, tạo điều kiện để các đơn vị tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các bệnh viện công lập cho thấy, những năm qua các đơn vị đã chủ động quyết định các biện pháp, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị y tế dự phòng đã chủ động triển khai phòng chống dịch, củng cố hệ thống cảnh báo, giám sát dịch bệnh. Do đó, ngành y tế đã không để dịch bệnh lớn xảy ra sau thiên tai, thảm hoạ; khống chế và đẩy lùi các dịch bệnh mới, nguy hiểm như cúm A/H5N1, cúm A/H1N1... Cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã từng bước phát huy tính năng động, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhiều đơn vị phát huy các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, mua sắm trang thiết bị hiện đại, giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngang tầm với các nước có nền y học phát triển. Đến nay, đa số các bệnh viện tuyến huyện đã triển khai được 75% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh là 90%...
 Bộ trưởng Bộ Y tế PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Trần Minh

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai thực hiện Nghị định 43 vẫn còn một số khó khăn về nhiệm vụ chuyên môn, cơ chế tài chính, biên chế... Do đó, Bộ Y tế đề xuất Quốc hội tiếp tục tăng cường đầu tư cho y tế, ưu tiên vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách TW hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để sớm hoàn thành việc đầu tư cho các cơ sở y tế theo Nghị quyết 18 của Quốc hội, đảm bảo tối thiểu ngân sách chi cho dự phòng đạt 30%... Bộ Y tế cũng đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 43 hoặc ban hành Nghị định về cơ chế hoạt động, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, giá dịch vụ KCB của các cơ sở KCB công lập…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Chúng ta đã có những bằng chứng thực tiễn của việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị y tế công lập. Vì vậy, đối với Đề án thí điểm đổi mới cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các bệnh viện công lập. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khi xây dựng cần nghiên cứu những điểm hay, sáng tạo, đột phá để đưa vào đề án, nhằm phát huy tính hiệu quả cao nhất và phù hợp với thực tiễn phát triển của ngành.”

 Chẩn đoán bệnh tim mạch bằng hệ thống máy DSA-Cath Lab kỹ thuật cao tại Bệnh viện Nguyễn Trãi cho một bệnh nhân sử dụng thẻ. BHYT -
Ảnh N.C.T.

Liên quan đến Đề án điều chỉnh giá dịch vụ y tế, Bộ trưởng cũng nói rõ, lộ trình đổi với cơ chế tài chính do ngành y tế đề xuất, xây dựng chia ra thành 3 giai đoạn chứ không phải thực hiện ngay cùng một thời điểm. “Trước mắt chỉ điều chỉnh một số giá dịch vụ quá bất hợp lý. Như tiền khám bệnh 3.000 đồng/lần phải tăng, nhưng tăng lên 15.000 đồng hay 30.000 đồng còn phải xem xét”. Giá các dịch vụ y tế do các bệnh viện đề xuất lên chỉ là giá tham khảo, còn việc đưa ra giá dịch vụ y tế phải do hội đồng thẩm định độc lập quyết định. Việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế của ngành y tế phải đảm bảo tinh thần người dân chấp nhận được và trên tinh thần công bằng trong thụ hưởng dịch vụ y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, trên cơ sở những kết quả thực tiễn, những mặt được, mặt tồn tại khi thực hiện Nghị định 43 trong ngành y tế, cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ví dụ như khi phân loại về năng lực chuyên môn, tổ chức, biên chế..., cần lựa chọn giải pháp phù hợp, để từ đó ngành y tế đưa ra đề xuất đổi mới Nghị định 43 của Chính phủ sát với thực tiễn. Hay như việc phân tuyến kỹ thuật cần theo hướng dựa vào năng lực kỹ thuật thực hiện, chứ không thể máy móc phân tuyến theo hạng bệnh viện. Việc phân tuyến kỹ thuật phải làm thế nào để tránh tình trạng bệnh nhân vượt tuyến, có như thế mới góp phần thực hiện được giảm tải.

  Khánh An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn