Bàng đại hải trị nội nhiệt

Bàng đại hải trị nội nhiệt, chảy máu cam

Bàng đại hải trị nội nhiệt, chảy máu cam

Thầy giỏi – thuốc hay - 09/12/2020 18:24

SKĐS - Bàng đại hải còn gọi là an nam tử là quả của cây lười ươi, đười ươi, cây thạch, cây uơi, đại đồng quả… Người ta hái quả chín nứt ở cây lấy hạt phơi khô làm thuốc, dùng dần. Hạt bàng đại hải hình bầu dục trông như quả trám.