Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

13-10-2022 6:35 PM | Thời sự

Trên cơ sở những nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII - Ảnh 1.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Ban Tuyên giáo Trung ương kết nối điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Hải Dương; Liên hiệp các hội, các cơ quan báo chí, văn học-nghệ thuật và các điểm cầu trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP Hồ Chí Minh và tại TP Đà Nẵng).

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ Hải Dương, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII. Theo đó, từ ngày 03/10 đến ngày 09/10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các Kết luận, Nghị quyết quan trọng về các vấn đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025;

Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ.

Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí Lại Xuân Môn cho biết: Trên cơ sở những nội dung quan trọng, cốt lõi của Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm ban hành Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Theo đó, yêu cầu tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về các Nghị quyết, Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành; nhiệm vụ của các cơ quan, ban, bộ, ngành trong việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận đã được Hội nghị thông qua.

Nhóm PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH