Hà Nội

Bản photocopy có giá trị thế nào?

13-06-2013 9:57 AM | Xã hội

Vì cần tiền, tôi rao bán một căn nhà của gia đình tại Hà Nội. Khá nhiều khách đến xem nhà xong đều yêu cầu tôi gửi cho họ một bản photo sổ đỏ để họ mang về xem xét. Điều này là bình thường, nhưng tôi lo nhỡ có kẻ xấu lợi dụng thông tin có trên sổ đỏ của tôi để làm chuyện không hay khiến tôi liên lụy. Xin cho biết bản photocopy (không có dấu đỏ) thì có giá trị pháp lý hay không?

Vì cần tiền, tôi rao bán một căn nhà của gia đình tại Hà Nội. Khá nhiều khách đến xem nhà xong đều yêu cầu tôi gửi cho họ một bản photo sổ đỏ để họ mang về xem xét. Điều này là bình thường, nhưng tôi lo nhỡ có kẻ xấu lợi dụng thông tin có trên sổ đỏ của tôi để làm chuyện không hay khiến tôi liên lụy. Xin cho biết bản photocopy (không có dấu đỏ) thì có giá trị pháp lý hay không?

Nguyễn Trọng Quyền (Hà Nội)

Trả lời: Theo Nghị định 79/2007 của Chính phủ (về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính...), bản chính là bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu tiên có giá trị pháp lý để sử dụng, là cơ sở để đối chiếu và chứng thực bản sao. Bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại nghị định này có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch.

Theo đó, bản photocopy mà bạn nêu trong thư do không phải là bản sao nên chắc chắn không có giá trị pháp lý. Về việc ai đó có thể sử dụng những thông tin trên bản photocopy vào các mục đích khác là có thể. Tuy nhiên, tình trạng làm giả giấy chủ quyền và giả cả người đi công chứng để lừa đảo bán nhà, đất... dựa vào bản sổ đỏ photocopy rất khó xảy ra và đều sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.       

          XH - BĐ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn