Ban Dân y Trung ương Cục miền Nam

Hồi ức hào hùng của các chiến sĩ áo trắng Ban Dân Y miền Nam

Hồi ức hào hùng của các chiến sĩ áo trắng Ban Dân Y miền Nam

Thời sự - 30/04/2024 06:33

SKĐS - Những chiến sĩ áo trắng Ban Dân Y miền Nam không chỉ là những thầy thuốc, mà còn là những chiến sĩ trên mặt trận y tế. Họ đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.